search
Payday loans online
top

Tet Trung Thu in Taiwan

Kết Quả 2014

  • Ministry được bắt đầu năm 1983 (31 năm).
  • Đã huấn luyện 11 lớp cá nhân chứng đạo từ năm 2005 có hơn 90 chiến sỉ chứng đạo.
  • Mổi tháng đi gỏ cửa hai lần và chăm sóc thâm viếng 2 lần (một tuần chăm sóc, một tuần chứng đạo), trung bình có 2-5 người tin Chúa.
  • Mổi năm có hơn 50 người tin Chúa. 20% tiếp tục đứng vửng trong đức tin.

Taiwan Trip 2014

Đây là lần thứ hai chúng tôi được đến Taiwan, một đất nước hiền hoà và tốt đẹp. Cảm tạ ơn Chúa, chúng tôi lại có dịp thăm viếng các em tù nhân VN ở đây. Thật cảm động khi đến thăm, các em hầu hết đã tin nhận Chúa, qua sự hướng dẫn của Ông Mục sư Thu, các em đã được lớn lên và trưởng thành trong Chúa, đời sống được biến đổi, được sự bình an, từ tuyệt vọng không có lối thoát, thành có hy vọng sống, mong muốn được trở về đoàn tụ với gia đình, và chia xẻ tình thương của Chúa, của Hội Thánh dành cho các em. Ông Mục sư Thu đã đại diện các em, cám ơn Nhà Từ Thiện Cá Trong đã góp phần giúp các em trong các nhu cầu thiết thực nói lên sự quan tâm, yêu thương, không bỏ quên các em, là những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn trong chốn lao tù. Ngoài ra, chúng tôi được thăm Hội Thánh tại đây, nhân ngày Lễ Tết Trung Thu, mỗi năm đúng ngày này, có tục lệ nướng thịt ăn chung với nhau thật vui vẻ, phước hạnh. Đặc biệt, chúng tôi đã làm chứng và chia xẻ ơn phước Chúa để khích lệ các em gồm các cô dâu lấy chồng Đài Loan và các em sinh viên VN trong Hội Thánh. Đặc biệt, đã có 3 em, tên Hùng, Việt và Huy đã mở lòng ra tin nhận Chúa làm Cứu Chúa cuộc đời mình.

Thật cảm tạ ơn Chúa, sau do chúng tôi về VIETNAM tiếp tục thăm viếng nhiều thành viên của Cá Trong và đã trở về Mỹ được bình an trong ơn lành của Chúa. Cám ơn Nhà Từ Thiện Cá Trong nâng đỡ và tạo cơ hội cho chúng tôi được hoàn thành chuyến đi truyền giáo ngắn hạn này với vai trò tình nguyện viên thật tốt đẹp. Nguyện việc làm của Quí vị luôn được Chúa ban Phước de cứu giúp nhiều người đang gặp hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả vùng Á Châu này. Muốn thật hết lòng. Amen.

Bảo Thuỷ và Thiên Tứ

This is the second time we were in Taiwan, a peaceful and beautiful country. Thank you God that we had an opportunity to visit the young Vietnamese prisoners here again. It’s very touching to visit them, most of them had accepted God as their Savior. With the guidance of Rev. Thu, they were grown up and matured in faith, their lives have been changing with peace, from no way out of despair, to the hope of life, desire to be reunited with their families, and sharing the love of God for the people.

On behalf of the prisoners, Rev. Thu thanks the Transparent Fish Fund for their help in the practical need to express care, love, and for not forgetting the children, who are having completed difficulties in prison. In addition, we had a chance to visit the church here by the time of Mid-Autumn Festival. At this time each year, they had a custom of eating barbecue together. This was very happy and blessed time. In particular, we had witnessed and shared God’s blessings to encourage the young people here including the Vietnamese brides who married Taiwanese and the Vietnamese international students in the church. Specially, there were three young persons named Hung, Viet and Huy were opened their hearts and receiving Christ as their Savior. Thanks to the Lord!

After we left Taiwan, we continued our trip to Vietnam to visited the members of the TFish Fund and returned to the United States in the peace of God’s blessings. We want to thank TFish in supporting and creating opportunities for us to completing our short-term mission trip as a volunteer role successfully. May the Lord be with you and bless you greatly so you can continue to help many people who are facing difficult circumstances across the Asia regions. Amen.

Bao, Thuy, and Peter

 

Mr. L saved from Stroke

God is still waiting for Mr. L. Pastor Bao came to work just like any normal day. Mr. L is his neighbor.  He noticed that for the past 24 hours, he has not seen his friendly neighbor, Mr. L. The linked restroom door has been locked for a full day as well and usually it is open. He knocked on Mr. L’s door and there were no replies.  He continued to knock and still no replies.  He started to yell, “Mr. L, are you there?” There was no answer.  He looked around the fenced yard and there was no one in sight and no sound. Pastor Bao became worried that something might have happened. He asked one of the Grace workers to climb over the fence out of worry to check if Mr. L is there.  They were debating but there was no other option to find Mr. L. Finally, Mr. Dung found enough courage to climb over the fence.  He found Mr. L lying in bed motionless. Mr. L had a stroke and didn’t come out for 2-3 days. Pastor Bao called the police to take him to the emergency. Mr. L is now okay, he came back to his office saying: “Mr. Bao, you are a good man. You are a good man.”

Be Bao Accepts Jesus

Be Bao hoped on the van to go to school.  The weather outside was freezing cold much colder than where Be Bao was from, the tropical climate in Vietnam.  He was so silent and did not say a word with his head hanging low.  Pastor Bao asked him let’s sing the John 3:16 song. Be Bao always sings that song with so much enthusiasm; however, he did not want to sing.  Pastor Bao noticed that something was wrong so he started teaching Be Bao a Bible verse. In the middle of listening to the verse, Be Bao bursted in tears, sobbing loudly. Pastor Bao quietly too

k in the moment and noticed something was wrong. He asked, “Be Bao, do you want to accept Jesus right now? We can pray.” Be Bao nods his head and they prayed. While they pray, Be Bao cries even more as if an adult is repenting for his sins.  He exclaimed, “I am wrong, I am sorry…” That day, Be Bao finally accepts Jesus and the angels were all rejoicing with him. Hallelujah!

Page 1 of 41234»
top