search
Payday loans online
top

Cảm tạ ơn Chúa

Thân ái kính chào các bạn,

Cảm tạ ơn Chúa Ngài vẫn thương xót và ban cho ban chứng đạo của Hội thánh chúng ta mỗi ngày một phát triển và hàng tuần có rất nhiều con dân Chúa bước ra dạn dĩ chia sẻ ơn cứu rỗi của Ngài cho đồng bào sống chung quanh khu vực Little Sài-Gòn và Ngài ban cho nhiều người được cứu vào trong Vương quốc của Ngài.
Hôm nay, Ban chứng đạo rất vui mừng vì Chúa đã cảm động Peter Nguyễn đã dành thời giờ để up-date Wed-side chứng đạo để cho dễ sử dụng hơn.

Xin Chúa cảm động lòng quí vị để khi đi làm chứng về thì viết lại lời chứng để chúng ta khích lệ lẫn nhau trong sự phát triển vương quốc của Ngài
Kính ái trong Chúa .

1. Lời chứng

EE Hoi Ngo 2009

Buoi Truyen Giang tai Seafood World, California

Chi Huong Interview – Health Fair 2009

Health Fair 2009 – Westminster C&MA

Page 1 of 212»
top